สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.)

ศูนย์ ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B) ชั้น9
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2141-7800 โทรสาร. 0-2143-9202
อีเมล์ adminTBD@bedo.or.th

ติดต่อเรา

ข้อมูลผู้ติดต่อ
ชื่อ-นามสกุล :  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
อีเมล์ :
 
 
ข้อมูลที่ต้องการแจ้ง
ประเภทของเรื่องที่ต้องการแจ้ง :  
รายละเอียด :
ต้องการให้ติดต่อกลับหรือไม่ :
กรุณาระบุตัวอักษรที่เห็นด้านล่าง

แผนที่