ชื่อ-นามสกุล ผู้ประกอบการ : Mr. Boonchai S.
ประเภทการประกอบการ : อุตสาหกรรมการผลิต / เคมี / เครื่องจักร ฯลฯ
สถานที่ติดต่อ : บ.อาซาฮี เขตอุตสาหกรรม 304 อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
อีเมล์ : salamad2525@hotmail.com
เบอร์โทรติดต่อ : -
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประกอบการ : rer erer erer
ประเภทการประกอบการ : เกษตรกรรม
สถานที่ติดต่อ :
อีเมล์ : ererw@hotmail.com
เบอร์โทรติดต่อ : -
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประกอบการ : น.ส. Junya Panthong
ประเภทการประกอบการ : เกษตรกรรม
สถานที่ติดต่อ : 11 ม.3 จ.สุรินทร์
อีเมล์ : Junyapanthong@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ : -
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประกอบการ : lili lili lili
ประเภทการประกอบการ : เกษตรกรรม
สถานที่ติดต่อ : กรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร
อีเมล์ : echo_gecko27@hotmail.com
เบอร์โทรติดต่อ : -
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประกอบการ : นาย Nuttawat Ponharn
ประเภทการประกอบการ : ธุรกิจนำเข้า / ส่งออก
สถานที่ติดต่อ : 364/5 ซ.30(รณชัยชาญยุทธ) ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
อีเมล์ : yoesang@hotmail.com
เบอร์โทรติดต่อ : -
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประกอบการ : Miss Pang Rakkarphat
ประเภทการประกอบการ : ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว
สถานที่ติดต่อ : 105/5 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนชัย อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 จ.พระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ : pang_llsd@hotmail.com
เบอร์โทรติดต่อ : -
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประกอบการ : Ms. Passawan Soralump
ประเภทการประกอบการ : ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว
สถานที่ติดต่อ : จ.กรุงเทพมหานคร
อีเมล์ : yesforbirds@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ : -
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประกอบการ : mr. Piti Rukkanpat
ประเภทการประกอบการ : ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว
สถานที่ติดต่อ : 105/5 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนชัย อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 จ.พระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ : pitihot_@hotmail.com
เบอร์โทรติดต่อ : -
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประกอบการ : mr. prapon pongkaw
ประเภทการประกอบการ : อุตสาหกรรมการผลิต / เคมี / เครื่องจักร ฯลฯ
สถานที่ติดต่อ : 677/1 หมู่1 ซ.เดชา3 จ.ฉะเชิงเทรา
อีเมล์ : praponponk@hotmail.com
เบอร์โทรติดต่อ : -
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประกอบการ : mr. ruampol tepbundunpol
ประเภทการประกอบการ : เกษตรกรรม
สถานที่ติดต่อ : 223 ถ.เพชรเกษม 90 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร
อีเมล์ : ruampol1@gmail.com
เบอร์โทรติดต่อ : -