Q การขอเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นผู้สนับสนุนข้อมูล (หน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญ) สามารถติดต่อได้อย่างไร

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลสามารถทำได้โดยการติดต่อมายัง ฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูล สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โทร 02-141-7832 หรือ adminTBD@bedo.or.th โดยทาง สพภ. จะประสานงานขั้นต้นเพื่อขอสำรวจความพร้อมและลักษณะการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อกำหนดแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ

Q แนวทางการขอรายละเอียดของสิ่งมีชีวิต ข้อมูลของโครงการเพิ่มเติม หรือการติดต่อผู้เชี่ยวชาญ สามารถดำเนินการได้อย่างไร

สำหรับผู้ต้องการขอรายละเอียดข้อมูลสิ่งมีชีวิต สามารถติดต่อ และแจ้งความจำนงเพื่อขอรับข้อมูล หรือติดต่อผู้เชี่ยวชาญได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฐานข้อมูล สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โทร 02-141-7832 หรือ adminTBD@bedo.or.th

Q หากต้องการเสนอแนะการใช้งานระบบ หรือแจ้งปัญหาได้ด้วยวิธีใด

ท่านสามารถเสนอแนะการให้บริการข้อมูล หรือแจ้งปัญหาที่พบจากการใช้งานเว็บไซต์ได้โดยผ่านทางอีเมล์ adminTBD@bedo.or.th

Q ระบบฐานข้อมูล ThaiBioDiversity ใช้มาตรฐานใดในการจัดเก็บข้อมูล

มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในโครงการจะใช้เป็นมาตรฐาน Thai Darwin’s Core++ V1.0 ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากมาตรฐาน Darwin’s Core V1.4 และมาตรฐานข้อมูล ABCD และนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับประเทศไทย โดยผู้ที่ต้องการศึกษามาตรฐานข้อมูล Thai Darwin’s Core V1.0 ได้จากลิงค์นี้ ThaiDarwin’s Core++ V1.0 กลับสู่ด้านบน

Q หากต้องการรับทราบข้อมูลเกร็ดข่าวน่ารู้ได้อย่างไร

สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกจะได้รับ Email แจ้งข่าวหรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบจดหมายข่าว ซึ่งจดหมายข่าวดังกล่าวจะถูกส่งไปยัง Email ที่ผู้สมัครบันทึกไว้ขณะที่ทำการสมัครสมาชิก

Q หากพบว่าข้อมูลที่แสดงในระบบไม่ถูกต้อง จะสามารถแจ้งได้อย่างไร

กรณีที่พบว่าข้อมูลสิ่งมีชีวิตที่แสดงเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ท่านสามารถแจ้งโดยการแสดงความคิดเห็นสำหรับข้อมูลดังกล่าว จากนั้นข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของท่านจะถูกส่งไปยังหน่วยงานเจ้าของข้อมูลทันที ซึ่งในขั้นตอนนี้ทางหน่วยงานเจ้าของข้อมูลอาจต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลระยะเวลาหนึ่ง ก่อนทำการปรับปรุงข้อมูลต่อไป

Q หากพบปัญหาในการสมัครสมาชิก / การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ จะสามารถสอบถามรายละเอียดได้อย่างไร

กรณีที่เกิดปัญหาในการสมัครสมาชิก หรือการเข้าสู่ระบบ ซึ่งอาจเกิดจากการระงับการสมัครสมาชิกชั่วคราว โดยท่านสามารถแจ้งปัญหา หรือสอบถามข้อสงสัยผ่านทาง adminTBD@bedo.or.th