Hibiscus sabdariffa Linn.
กระเจี๊ยบแดง

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : กระเจี๊ยบแดง, กระเจี๊ยบแดง (Jamaica Sorrel, Roselle, Red Sorrel, Rozelle), กระเจี๊ยบแดง (Jamaica Sorrel, Jamaican Sorrel
ชื่อท้องถิ่น : กระเจี้ยบ กระเจี้ยบเปรี้ยว ผักเก็งเค็ง ส้มเก็งเค็ง ส้มตะเลงเครง ส้มปู, กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเปรี้ยว ผักเก็งเค็ง ส้มเก็งเค็ง ส้มตะเลงเครง ส้มปู ส้มพอ, กระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบเปรี้ยว (ทั่วไป); ผักเก็งเค็ง ส้มเก็งเค็ง (ภาคเหนือ); ส้มตะเลงเครง (ตาก); ส้มปู (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน), กระเจี๊ยบแดง
รูปร่าง/ลักษณะ : ไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. กิ่งก้านสีม่วงแดง มีขน ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกสลับ รูปไข่หรือรูปนิ้วมือ กว้าง 7-12 ซม. ยาว 8-15 ซม. ขอบจัก ดอก สีเหลือง กลางดอกสีม่วงแดง ขนาด 4-5 ซม. ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ตามซอกใบ ใบประดับมี 10 แฉก รูปใบหอก ยาว 1-2 ซม. กลีบรองดอกหนา สีแดงเข้ม 5 กลีบ แผ่ซ้อนกัน เกสรผู้จำนวนมาก ปลายเกสรเมียแยกเป็น 5 แฉก ผล ค่อนข้างกลม กว้าง 1-1.5 ซม. ยอดแหลม มีสันตามยาว มีกลีบรองดอกหนาสีแดงอวบน้ำแผ่หุ้มผลไว้ เมล็ดจำนวนมาก, ไม้ล้มลุก สูงประมาณ 1 - 3 ม. เปลือกต้นสีเทาปนแดงเหนียว ใบเป็นใบเดี่ยว การเกาะติดของใบบนกิ่งแบบสลับ รูปแบบนิ้วมือ ขนาดประมาณ 3.00 x 7.00 ซม. โดยใบหยักลึก 3 - 5 ปลาย ปลายยอดแหลม โคนใบมนกว้าง ขอบใบหยักแบบฟันเลื้อย ก้านใบสีแดงยาว ดอกออกเดี่ยวเป็นกระจุก 1 - 3 ดอกที่ซอกใบบริเวณปลายยอด ดอกสีขาวนวล และชมพูแดง กลีบดอกมี 5 กลีบ แต่ละกลีบเป็นอิสระจากกัน กลีบเลี้ยงสีแดงสด แบ่งเป็น 2 ชั้น ชั้นในมีเนื้อกลีบส่วนโคนเชื่อมติดกัน กลีบชั้นนอกเรียวแหลม 8 - 12 กลีบ ผลทรงกลมปลายแหลม ผิวผลมีขนขนาดเล็กสีขาวเกาะติดหนาแน่น เมล็ดทรงกลม สีน้ำตาลดำ มีจำนวนมาก, เป็นพืชล้มลุกปีเดียว ลำต้นสูง 1-2 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านมีสีม่วงแดง ใบออกสลับกัน ก้านใบยาวประมาณ 5 ซม. ตัวใบรีแหลมอาจมีรอยเว้าลึกแบ่งตัวใบออกเป็น 3 แฉก ดอกสีชมพูอมแดง หลังจากดอกแก่เต็มที่แล้ว กลีบเลี้ยง จะติดกัน สีแดงอมม่วง เนื้อหนากรอบ หักง่าย ห่อหุ้มเมล็ดสีดำ เมล็ดมีจำนวนมาก2
แหล่งที่พบ : ถิ่นกำเนิดแถบแอฟริกาตะวันตก นำมาปลูกในประเทศแถบศูนย์สูตรทั่วไป ชอบพื้นที่แดดจัดและความชุ่มชื้นพอเหมาะ, ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, ต.บางกะสอบ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ