Hoya kerrii Craib
หัวใจทศกัณฐ์

  แสดงรายงาน
 

    สารบัญประเภทข้อมูล

ชื่อสามัญ : หัวใจทศกัณฐ์
ชื่อท้องถิ่น : ด้าง เทียนขโมย
รูปร่าง/ลักษณะ : ไม้เถาอิงอาศัย มีน้ำยางขาว ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่กลับ อวบหนา ขนาดกว้าง 5-9 ซม. ยาว 4-12 ซม. โคนใบสอบหรือมน ปลายใบเว้าตื้น ก้านใบยาว 0.3-1.5 ซม. ดอก สีขาวครีมแกมม่วง ออกเป็นช่อ รูปครึ่งทรงกลม มี 10-15 ดอก ก้านดอกย่อยยาว 1-1.5ท ซม. เรียงเป็นซี่ร่ม ก้านช่อดอกยาว 1-5 ซม. กลีบดอกโคนเชื่อมกันปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลางดอกมีเส้าเกสรเป็นแผ่นรยางค์ 5 แฉก สีม่วง เกสรผู้มี 5 อัน ผล เป็นฝักคู่ ยาว 4-10 ซม. เมล็ดขนาดเล็ก รูปไข่ มีขนยาวเป็นพู่ที่ปลาย
แหล่งที่พบ : ขึ้นกระจายอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามป่าเต็งรัง ออกดอกระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม